منو اصلی
صفحه اصلی > قطب > لینک‌های مرتبط 
لینک‌های مرتبط

لینک‌های مرتبط

معاونت‌های آموزشی وزارت بهداشت

Dme.behdasht.gov.ir

دبیرخانه کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سلامت

WWW.mazums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت

WWW.edu.umsu.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه سه آمایش

R3e.kums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه چهار آمایش

WWW.ajums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه پنج آمایش

WWW.sums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه شش آمایش

WWW.zums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه هفت آمایش

WWW.mui.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه هشت آمایش

WWW.kmu.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه نه آمایش

Ielpc.mums.ac.ir

دبیرخانه کلان منطقه ده آمایش

Education.tums.ac.ir

عنوان

آدرس:همدان-خیابان شریعتی-روبروی تالار مرمر-ساختمان شماره چهار-طبقه سوم-دبیر خانه کلان منطقه سه آمایش

تلفن: 08132533254-08132528058-08132521953                                  فکس:08132533255-08132520203

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدملت بهداشتی، درمانی استان همدان می باشد.