اصلی

نظرسنجی
نظر شما راجع به سایت‌ قطب علمی دانشگاه چیست؟

عالی
خوب
متوسط
نظری ندارم

صفحه اصلي > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون بهداشتی 
معاون بهداشتی

معاون بهداشتی

   الف: مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین عرفانی

 تاریخ تولد: 2/2/46

وضعیت کنونی: استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین مدرك تحصيلي: دکتری پزشک عمومی  MPHبهداشت

پست الکترونیک: Dr.H Erfani@yahoo.com

 

ب: سوابق اجرايي

1. پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی حسن قشلاق شهرستان بهار

2. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه کردستان

3. رئیس مرکز بهداشت شهرستان سنندج

4. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

5. عضو هیئت مدیره و رئیس نظام پزشکی شهرستان سنندج

6. کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان همدان

7. کارشناس مسئول امور داروئی مرکز بهداشت استان همدان

8. رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان همدان

9. معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان

10. عضو هیئت مدیره و دادستان نظام پزشکی شهرستان همدان